Nizamettin ŞEN – Sektörde ortak akıl platformu oluşturulmalı

Nizamettin-Sen

5. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin moderatörlüğünü profesyonellere taş çıkartırcasına büyük başarıyla gerçekleştiren Nizamettin Şen’in bu vesile ile bir yeteneğinin daha olduğu ortaya çıktı.

 

Antalya’da Aska Lara Resort’te yapılan 5. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin moderatörlüğünü  kısa adı ATAV olan Antalya Tanıtma Vakfı Başkanı Nizamettin Şen yaptı.

Şen, konuya hakimiyeti, konuşmacılara yönelttiği sorular yanında yaptığı espriler ile de kongrenin yıldızıydı. Sergilediği performans ile Nizamettin Şen’in mesleki sorumluluk kapsamında üstlendiği görevler yanında bu alanda da sahip olduğu yeteneği ortaya çıktı.
Şen’in kongrenin kapanışında yaptığı konuşma ise kendisinin bu alandaki performansı yanında kongrenin de ruhunu ifade ediyordu.
‘Enseyi karartmayalım’
Nizamettin Şen 5. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin kapanışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Moderatörlük görevini böyle krizli bir dönemde üstlenirken, salonu dolduran siz yerli ve yabancı katılımcılara bir mesaj vermem gerekiyor. Bu konuda Çetin Altan merhumun ‘Enseyi karartmayın’ sözlerini hatırlatıyorum.  Çünkü turizm var, çünkü turizm barış ve kardeşlik demektir. Bu krizi turizm çözecek. Bu krizi turizm çözmek mecburiyetinde. Çünkü turizm insanlığın geleceğidir. Türk ve Rus insanlarının 1 milyon çocuğu var. Tırnakla et gibiyiz. Dünyanın turizme ve turizmcilere ihtiyacı var.

 

‘Şimdi ne yapmalıyız?’

 

Bu dönemde hiç geç kalmadan ‘şimdi ne yapmalıyız’ sorusunu sormalıyız. Bu sorunun yanıtını da turizm ve turizme bağlı sektörlerin, sivil temsilcileri öncelikli olarak bölgelerinde bir araya gelip “Ortak Akıl Platformu” oluşturarak vermelidir. Krizi sadece Rusya boyutuyla ele almamak ve dar kapsamda bakmamak gerekir.

 

Türkiye turizminin yaşadığı krizin boyutları

 

Türkiye turizminin yaşadığı kriz çok boyutludur.
Rusya dışındaki ülkeleri de üçe ayırmak gerekir.

 

1- Olgun Pazarlar (Orta Avrupa- İngiltere-İskandinavya)
2- Gelişmekte olan Pazarlar ( Balkan, eski Doğu Bloku ülkeleri, Uzak Doğu, İran, İsrail ve Arap Ülkeleri)
3- Yeni Pazarlar Hindistan ve Çin
Olgun pazarlarda geçmiş yıllardaki elde ettiği sayıları kaybetmiş Avusturya, Hollanda, İskandinav Ülkeleri, İtalya ve Fransa için yeni pazarlama ve tanıtım programı devreye sokulmalıdır.
Gelişmekte olan pazarlarda tur operatörlerine hem kamu hem de konaklama sektörü destek ve özen göstermelidir.
İran, İsrail ve Körfez Ülkeleri yeniden farklı tanıtım ve pazarlama yöntemleri denenmelidir.

Yeni pazarlardan Hindistan ve Çin konusunda devletin öncülüğü ve desteği birincil koşuldur.

THY bu konuda büyük misyon üstlenmelidir.

 

Rusya pazarı için hangi adımlar atılmalı?
Rusya pazarı için üç aşamalı ve değişen koşullara göre esnekliği olacak uzun soluklu bir strateji saptanmalıdır.
Rusya pazarının dinamik aktörleri olan özellikle Türkiye kökenli tur operatörleri ile bu ülkenin kendi tur operatörlerini ve hava yolları, “barış ve turizm” temelli, özel sektör ve devlet teşvikleri ile desteklenmelidirler.
1. Aşama;

Politik gerginliği ortadan kaldırabilmek için iki ülkenin vatandaşlarından, sanatçılarından, medya mensuplarından ortak söylem ve etkinlikler düzenleyerek her iki kamuoyunda yumuşama sağlanması.
2. Aşama;

Her sektörün partnerleri karşılıklı davetler düzenleyip yeniden dostlukları pekiştirerek, işbirliklerinin hazırlıklarını yapmalıdırlar.
3. Aşama;

Rusya’da yapılan bütün fuarlara her sektör ortak katılmalı, fuarı görsel şölene dönüştürmelidirler. Rusya pazarının dışındaki Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere önem vererek olumlu algı yaratılmalıdır.